• obchod@galvanovna.eu
 • +420 569 551 366
root      0

GASTAIN 01 U EXTRA

GASTAIN 01 U Extra

Mořící gel pro legované antikorozní oceli.

V jedné pracovní operaci odstraňuje náběhové barvy a zokujení v oblasti svarů a zároveň cizí oxidy, stopy po manipulaci a poškození po tepelném nebo mechanickém zpracování ploch

Ujednotí vzhled povrchu

 • Aplikace – nanést postřikovou lahví nebo stříkacím zařízením na plochy a svary, případně pouze na svary – štětcem. Doporučená doba působení je 15 – 60 minut v závislosti na typu oceli a podmínkách prostředí. Opláchnout vodou o tlaku min. 12 MPa
 • Vydatnost – z 1 kg Gastainu 01 U Extra je možno ošetřit 3 – 6 m2 plochy nebo 90 – 150 bm svaru
 • Likvidace – odpadní vody zachytávat. Před oplachem mořícího gelu je možné na povrch nanést neutralizační prostředek. Zachycené oplachové vody smíchat s vápenným mlékem tak, aby měl vzniklý roztok pH 9,2 a pak nechat sedimentovat. Po sedimentaci vznikne dole usazený kal a nahoře čitý roztok. Pokud čirý roztok neobsahuje ionty legujících prvků (chrómu, niklu a molybdenu), lze jej vypustit do kanalizace. Usazené kaly je nutné ekologicky likvidovat nebo předat k likvidaci odborné firmě.
 • Upozornění – Gastain 01 U Extra obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Je nutné dodržovat pokyny uvedené na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů.
 • Balení – plastová lahev 1 l a 3 l, plastový kanystr 3 l, 5 l, 10 l, 20 l a 30 l
  Balení lze přizpůsobit požadavku zákazníka

Bonus za doporučení

  Společnost Galvanovna s.r.o. zahajuje projekt "Bonus za doporučení" a my se vám odměníme. Jedná se o marketingovou akci, která je zaměřena na podporu rozšíření zákaznické základny za pomoci našich spokojených partnerů.

  Bonusy obsahují

  Slevy
  Dárkové předměty
  Finanční odměny

Galerie

Chrom na vašeho veterána

  Podporujeme majitele veteránů, amerických vozů a dalších benzínem vonících miláčků s chromovaným úsměvem, vstřícným přístupem, kvalitní prací za dobrou cenu a podporou srazů, přednášek a dalších akci.