• obchod@galvanovna.eu
 • +420 569 551 366

Moření nerez oceli

Vlastnosti nerezové oceli jsou dosaženy díky složení slitiny, ve které je ve významné míře zastoupen chrom. Chrom reaguje s kyslíkem a vzniká ochranný film oxidu chromitého. Z tohoto důvodu je ocel chráněna proti korozi – kov je pasivní.

V místech poškození filmu a vmísení nečistot dochází ke korozi. Během běžných výrobních postupů při použití termálních nebo mechanických procesů jako je ohýbání, řezání, sváření, broušení, vrtání, obrábění dochází k porušení ochranného filmu způsobem bránícímu přirozené a úplné pasivaci oceli. Sváření způsobuje akcelerovanou oxidaci na sváru a v jeho okolí. Oxidace způsobuje viditelnou barevnou změnu, kde barva odpovídá síle oxidační vrstvy. Po sváření se doporučuje dočištění povrchu spojenému s jeho chemickým ošetřením – mořením. Samozřejmě metody mechanické – obrušování též do jisté míry je schopno obnovit pasivační odolnost nerezové oceli, ale použití takto ošetřeného výrobku je omezeno jen pro suché prostředí a výrobek by měl být pravidelně čištěn.

Mechanické zpracování obvykle znečistí povrch organickými a anorganickými příměsemi. Toto znečištění snižuje ochranné vlastnosti nerezové oceli proti korozi.

Pro úpravu povrchu, odstranění zabarvení a obnovení odolnosti vůči korozi existuje řada metod. Z mechanických metod jmenujme broušení, kartáčování, leštění machanické, abrazivní dmýchání, suspenzní dmýchání sklem nebo keramickými perličkami. Mezi chemické metody patří: moření (v ponorných lázních, pastou nebo postřikem), dodatečná pasivace (po moření), elektrolytické leštění, chemické leštění. Při použití mechanických metod může dojít ki zadření nečistot, které již byly odstraněny, do povrchu výrobku. Všechny typy nečistot mohou být zdrojem koroze zvláště ve vlhkém prostředí. U chemických metod toto nehrozí, zde se povrch obnovuje k původní pasivační mohutnosti.

Kromě toho se rezistence vůči korozi zvyšuje též elektrolytickým leštěním, kde dochází k přednostnímu rozpouštění železa a povrch se tak obohacuje o ušlechtilejší kovy. Moření a elektrolytické leštění jsou jediné metody schopné obnovit pasivační mohutnost nerezové oceli na původní hodnotu, případně na vyšší hodnotu u elektrolytického leštění. U moření nezáleží, zda je použito stříkání gelem, natírání pastou nebo použit ponorový způsob. Postupy povrchových úprav po zpracování není vhodné opomíjet, vezmeme-li v úvahu výdaje za užívání nerezové oceli kvůli její rezistenci vůči korozi

 

Bonus za doporučení

  Společnost Galvanovna s.r.o. zahajuje projekt "Bonus za doporučení" a my se vám odměníme. Jedná se o marketingovou akci, která je zaměřena na podporu rozšíření zákaznické základny za pomoci našich spokojených partnerů.

  Bonusy obsahují

  Slevy
  Dárkové předměty
  Finanční odměny

Galerie

Chrom na vašeho veterána

  Podporujeme majitele veteránů, amerických vozů a dalších benzínem vonících miláčků s chromovaným úsměvem, vstřícným přístupem, kvalitní prací za dobrou cenu a podporou srazů, přednášek a dalších akci.